Hiệp Vĩnh Phong cung cấp các sản phẩm sau:

– Thùng carton giấy sóng (3 lớp, 5 lớp, 7 lớp), từ giấy craft, giấy Nhật

– Pallet giấy

– Giấy tấm sóng 3 lớp, 5 lớp, 7 lớp

– In offset chất lượng cao